Научни конференции

Научна конференция „География и регионално развитие“ – Созопол, 16 – 18 септември 2016 г. Научна конференция с международно участие „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, организирана от Българското географско дружество (БГД) и Фондация „ЛОПС” (член на БГД и съорганизатор)  – Вършец, България 23. 09 – 25. 09. 2016 г. За повече информация …

Към статията Очаквайте скоро