ФОНДАЦИЯ „ЛОПС” работи в духа на взаимно сътрудничество с общински и местни структури на държавните институции, както и с представители на бизнеса. За постигане на целите си фондацията е отворена за партньорство и сътрудничество.

            Партньори на фондацията:

  • Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Геолого-географски факултет;
  • Община Ракитово;
  • Община Земен;
  • Национална асоциация на младежките клубове на ООН (НАМКООН);
  • Европейско младежко движение – България;
  • Национална студентска конфедерация;
  • Спорт Палас-Приморско ЕООД.