Научни конференции, организирани и провеждани ежегодно от ФОНДАЦИЯ „ЛОПС“:

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2020 г.“ Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2015 г.“ Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2014 г.“ Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2013 г.“

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2012 г.“ Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2011 г.“ Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2010 г.“ Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2009 г.“

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2008 г.“

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2007 г.“

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2006 г.“

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2005 г.“

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2004 г.“

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември – 2003 г.“

Основни акценти на конференциите:

  1. Природно–ресурсен потенциал
  2. Опазване на околната среда
  3. Демографски ресурси и проблеми
  4. Социално-икономически проблеми в регионалното развитие
  5. Инфраструктура
  6. Възможности за развитие на алтернативни видове туризъм