Сборник доклади от научни конференции-География и регионално развитие-Созопол, септември 2021. Фондация ЛОПССборник доклади от научни конференции „География и регионално развитие“-Созопол, септември 2021. Фондация „ЛОПС“-2021


 

 

 

 

 

Сборник доклади от научни конференции-География и регионално развитие-Созопол, септември 2020. Фондация ЛОПССборник доклади от научни конференции „География и регионално развитие“– Созопол, септември 2020. Фондация „ЛОПС“- 2020


 

 

 

 

 

Сборник доклади, 2006г. - CopyСборник доклади от научни конференции  “География и регионално развитие”– Созопол, септември 2004-2005г. Фондация „ЛОПС”- 2006г.


 

 

 

 

 

 

сборник доклади 2008г. - CopyСборник доклади от младежки географски научни конференции с международно участие “Бъдещето на географията в България” – Велико Търново, юни (2005, 2006, 2007)  Фондация „ЛОПС”- 2008г.


 

 

 

 

 

сборник доклади 2007г. - CopyСборник доклади от научни конференции с международно участие “География и регионално развитие” – Созопол, септември 2006-2007г. Фондация „ЛОПС”- 2007г.


 

 

 

 

 

 

Учебно пособие 2009г. - CopyПопов, А., С. Димитров(2009) Приложение на ГИС в планирането и управлението на територията, Учебно пособие – София, Изд. Фондация ЛОПС,108с.


 

 

 

 

 

 

сборник доклади 2010г. - CopyСборник доклади от научни конференции “География и регионално развитие”– Созопол, септември 2009-2010г. Фондация „ЛОПС”- 2010г.


 

 

 

 

 

 

Сборник доклади от научни конференции  “География и регионално развитие” – Созопол, септември 2003г. Фондация „ЛОПС”-2004г.


Попов, А., А. Филипов, С. Димитров. ГИС и дистанционни изследвания. Методическо пособие., Изд. Фондация ЛОПС, 2005


Коцев, Ал., А. Попов, Д. Атанасов. (2008) Анализ на достъпността в среда на ГИС. – София, В: Сб.докл. Научна конференция „География и регионално развитие, Созопол-2006-2007”, Изд. Фондация ЛОПС


Сборник доклади от научни конференции  “География и регионално развитие” – Созопол, септември 2008г. Фондация „ЛОПС”- 2009г.


Попов, А. Географски информационни системи:основи на геоинформационното моделиране– София, Изд. Фондация ЛОПС, 2011, 684с.


Попов, А., А.Коцев (2011)ГИС и Интернет– София, Изд. Фондация ЛОПС, 298с.