Научни конференции, организирани и провеждани ежегодно от ФОНДАЦИЯ „ЛОПС“:

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2015г. Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2014г. Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2013г.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2012г. Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2011г. Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2010г. Към галерията.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2009г.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2008г.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2007г.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2006г.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2005г.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2004г.

Научна конференция „География и регионално развитие – Созопол, септември -2003г.

Основни акценти на конференциите:

  1. Природно–ресурсен потенциал
  2. Опазване на околната среда
  3. Демографски ресурси и проблеми
  4. Социално-икономически проблеми в регионалното развитие
  5. Инфраструктура
  6. Възможности за развитие на алтернативни видове туризъм